Logo Bovenwijs Onderwijs
uw persoonlijke gegevens

Privacyverklaring

Bovenwijs onderwijsadvies staat geregistreerd onder KvK nummer 67609309, gevestigd aan de Poolseweg 144, 4818 CE Breda en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Cris van der Weele
Poolseweg 144
4818 CE Breda
+31 (0) 6 12 91 93 87

Cris van der Weele is de Verantwoordelijke Gegevensbescherming van Bovenwijs onderwijsadvies, hij is te bereiken via cris@bovenwijsonderwijsadvies.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Bovenwijs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BOVENWIJS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen, communiceren via Whats App of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Het afhandelen van uw betaling
– BOVENWIJS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BOVENWIJS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Naam bewaren wij altijd om in contact te kunnen treden als hier noodzaak tot is
– Adresgegevens bewaren wij altijd om in contact te kunnen treden als hier noodzaak tot is
– Telefoonnummer bewaren wij altijd om in contact te kunnen treden als hier noodzaak tot is
– E-mailadres bewaren wij altijd om in contact te kunnen treden als hier noodzaak tot is
– E-mailadres bewaren wij ook wanneer u zich ook heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief. U kunt zich hier ten alle tijd voor
uitschrijven
– IP-adres wordt niet bewaard. Hier wordt enkel naar gekeken om de website veilig te houden.


Delen van persoonsgegevens met derden

BOVENWIJS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Magic Marketing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BOVENWIJS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BOVENWIJS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jan@contentdesq.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BOVENWIJS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

in contact blijven

©2024 Bovenwijs Onderwijsadvies

Met liefde gemaakt ❤ door Content Desq

Scroll naar boven

Stel uw vraag aan Cris van der Weele

Uiteraard kunt u mij ook direct bellen op telefoonnummer: +31 (0) 6 12 91 93 87