Logo Bovenwijs Onderwijs

PASSIE VOOR ONDERWIJS

Als ervaren onderwijsadviseur bouw ik met veel passie aan nieuw onderwijs. Met jarenlange ervaring in het bedenken van praktische en effectieve oplossingen, pak ik graag allerlei unieke uitdagingen aan. Bekijk mijn portfolio voor mijn aanpak en de verrassende resultaten.

Brochure WLP Werkend leren in de procestechniek

Digitaal leerplatform Procestechniek

Opdrachtgever: Werkend Leren in de Procestechniek (WLP)

Als onderwijsadviseur van WLP ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het digitale leerplatform en nieuwe vormen van leren.

WLP-Connect
Het leerplatform WLP-Connect is een complete CMS voor het vinden, gebruiken, delen en verbeteren van digitale leermaterialen in de procestechniek. Daarnaast bevat het een geïntegreerd leermanagementsysteem voor de volledige ondersteuning van het digitaal leren voor de deelnemende ROC’s.

Innovatieve leermiddelen
Samen met enkele partners heb ik vier nieuwe digitale leermiddelen geïntroduceerd:

e-learning: Door een combinatie van videolessen, animaties en simulatie leert de student alles over meet- en regeltechniek, mét online toetsvragen en heldere feedback.

i-learning: Een vorm van serious gaming waarin dankzij interactieve video de student in echte praktijksituaties de juiste keuzes moet maken als operator. De gemaakte keuzes beïnvloeden direct de situatie of het probleem.  

quick learning: Online micro-modules waarin de student de essentie van één onderwerp leert aan de hand van video, animatie, tekst en sleutelbegrippen.

3D-video: Virtuele rondleidingen in 3D door een installatie of ruimte.

Ontwikkeling keuzevakken vmbo

Opdrachtgever: Technum 2.0 / Sterk Techniek Onderwijs Zeeland

Keuzevak Tiny House
Wat is er nou leerzamer dan echt bouwen aan een Tiny House? Voor dit keuzevak ontwikkelde ik in samenwerking met het onderwijs nieuw digitaal lesmateriaal. Kers op de taart is de mogelijkheid om binnen het keuzevak echt mee te bouwen aan een Tiny House in het Technum in Vlissingen, samen met mbo-studenten.

Keuzevak Duurzame Energie
In samenwerking met het onderwijs ontwikkelde ik dit keuzevak ‘met een plus’. Het doel is leerlingen kennis te laten maken met Duurzame Energie in Zeeland. Het programma bevat naast de verplichte onderdelen ook lessen over windenergie en geothermie. En een uniek onderdeel is het op-maat lesprogramma bij een echt installatiebedrijf.

Ontwerp en ontwikkeling
E-learning EPZ kerncentrale

Veilig werken is topprioriteit bij de enige kerncentrale van Nederland. EPZ besteedt dan ook veel aandacht aan dit onderwerp. Niet alleen voor eigen personeel, maar zeker ook voor contractors die regelmatig werkzaam zijn in de centrale. Speciaal voor deze doelgroep zijn er twee zeer goed gewaardeerde e-learningmodules ontwikkeld. In mijn rol als adviseur en ontwikkelaar heb ik onder andere meegewerkt aan het overall ontwerp, de vaststelling van de inhoud, de interactieve vormgeving, het testen en de inrichting in de digitale leeromgeving van EPZ.

Projectleiding Talent in Zicht

Opdrachtgever: Huis van de Techniek.
Talent in Zicht was een gesubsidieerd initiatief van het Zeeuwse basisonderwijs en Huis van de Techniek. Doel van het project was de stimulering van technologieonderwijs en talentontwikkeling in het Zeeuwse basisonderwijs.

Als projectleider was ik vier jaar lang verantwoordelijk voor de planvorming, uitwerking en borging van de activiteiten en resultaten. Het project was een intensieve samenwerking met de pabo, universiteiten, wetenschapsknooppunten, externe partners, het regionale beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

studenten werken aan een project techniek

Vakmanschapsroute

Opdrachtgever: Centrum voor Toptechniek

De Vakmanschapsroute is een geheel nieuwe leergang in Zeeuws Vlaanderen, waarbij leerjaar 3 en 4 van het vmbo zijn samengevoegd met leerjaar 1 en 2 van het mbo. Als adviseur werkte ik mee aan het ontwerp van de opleiding en ontwikkelde ik samen met diverse docententeams nieuw, aansprekend en praktijkgericht onderwijs. Wat deze route zo bijzonder maakt is dat er sprake is van een doorlopende leerlijn, waarbij niet het vmbo diploma, maar het mbo diploma het einddoel is. Leerlingen van drie vmbo’s leren samen in één nieuwe technische leeromgeving waardoor er volop ruimte ontstaat om te combineren en te specialiseren.

Keuzevakken Maritieme Techniek en Logistiek

Opdrachtgever: Sterk Techniek Onderwijs Zeeland

Maritieme Techniek
Het doel van dit Zeeuws-brede keuzevak is leerlingen echt kennis te laten maken met de Maritieme Wereld in Zeeland. Hiervoor ontwikkelde ik in samenwerking met vmbo- en mbo docenten enkele nieuwe digitale lesmodules en praktijkopdrachten.

En uiteraard hebben we dit programma aangevuld met twee Zeeuwse verrijkingsthema’s: het Manoeuvreren en Navigeren met een schip én het Leven en Werken aan boord.

Het keuzevak kent enkele praktijkdagen bij bedrijven én een dagje meevaren met een sleepboot op de Westerschelde.

Logistiek
Het keuzevak Logistiek moet een opstap vormen naar de keuze voor een opleiding en baan in de Logistieke sector. Om dit te bereiken bevat het keuzedeel naast vaktheorie ook een fraaie serious game. In de verrijkingsthema’s kunnen de leerlingen kiezen voor Innovatie, Onderhoud of Havenlogistiek.

Een schip word verplaatst

Ontwikkeling opdrachten Loopbaan & Burgerschap

Opdrachtgever: Curio

Curio wilde graag aansprekende en breed inzetbare opdrachten voor haar nieuwe L&B programma. Aan de hand van een aantal vastgestelde thema’s en activerende didactiek, heb ik bijgedragen aan de ontwikkeling van een ruime set nieuwe L&B- opdrachten. Geschikt voor alle niveaus en inpasbaar in de digitale leeromgeving van Curio. En nog leuker; met veel afwisseling in werkvormen, digitale media en met inhoud die even wat verder gaat dan standaard.

Herontwerp opleiding Procestechniek

Opdrachtgever: Scalda

De opleiding Operator C van Scalda was een traditionele, theoretisch georiënteerde opleiding. Als ontwerper en ontwikkelaar mocht ik aan de slag met het totale herontwerp. De opleiding kreeg een nieuw opleidingsconcept waarbij d.m.v. projectonderwijs actuele praktijksituaties uit het regionale procestechnische bedrijven een hoofdrol kregen. Het onderwijs is nu veel realistischer, de samenwerking met bedrijven veel sterker en het aantal inschrijvingen is inmiddels verdrievoudigd.

Processtechniek in opleding

in contact blijven

©2024 Bovenwijs Onderwijsadvies

Met liefde gemaakt ❤ door Content Desq

Scroll naar boven

Stel uw vraag aan Cris van der Weele

Uiteraard kunt u mij ook direct bellen op telefoonnummer: +31 (0) 6 12 91 93 87